Parkolási igazolvány

218/2003.(XII.11) Korm. rendelet2004. július 1-tõl Parkolási igazolványra jogosult az, aki:

- súlyos mozgáskorlátozott,
- látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, illetve autista,
- 2001. július 1-jét megelőzően vaknak, vagy
- a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló rendelet szerint vaknak vagy
gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak, vagy autistának minősül, és a minősítést
szakvéleménnyel igazolja.

Az igazolvány birtokosa (illetve az őt szállító jármű vezetője) a KRESZ-ben meghatározottak alapján az alábbiakra jogosult:
- egyes behajtást tiltó jelzőtáblánál a tilalom ellenére behajthat, ha úticélja a jelzőtáblával megjelölt úton van, vagy csak ezen
az úton közelíthető meg.
- a járdán a járművével akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg
- járművével olyan helyen is várakozhat, ahol azt várakozást jelző tábla tiltja,
- ellenőrző óra vagy jegykiadó automata működtetése nélkül is várakozhat, korlátozott várakozási övezetben és várakozási
övezetben. (A kijelölt rakodóhelyre vonatkozó rendelkezés azonban a mozgáskorlátozottat szállító járműre is vonatkozik.)

Fontos tudni:

Az igényt formanyomtatványon, lakóhely szerint illetékes okmányirodánál kell benyújtani. A formanyomtatványhoz ugyanitt lehet hozzájutni. A kérelemhez csatolni kell a jogosultsághoz szükséges orvosi szakvéleményt, valamint egy darab
igazolványképet.

Milyen szakvéleményt kell benyújtani:

- a súlyos mozgáskorlátozott személynek?
A háziorvos által kiállított szakvéleményt, mely szerint közlekedõképességének vizsgálata során pontjainak száma 7 vagy
annál több.
- a látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, illetve autista személynek?
Az Országos Orvosszakértői Intézet orvosi bizottságának szakvéleményét a súlyos fogyatékosság minősítéséről.
- a 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősített személynek?
A területi vezető szemész által kiállított, a vakok személyi járadékát kérelmező nyilvántartási lapot.
- a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló rendelet szerint vaknak,
gyengénlátónak, mozgásszervi, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősülőnek (törvényes képviselőjének)?

A szakorvos által kiállított Igazolást a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről.

Meddig érvényes az igazolvány?

Az igazolvány érvényességének időtartama a kiállítás napjától számított 3 év. Amennyiben a már említett orvosi
szakvélemény kötelező felülvizsgálatot ír elő, az igazolvány érvényességének időtartama megegyezik a szakvélemény érvényességének időtartamával.
- A jogosultság további fennállása esetén az igazolvány érvényessége újabb 3 éves időtartamra, illetve a szakvélemény
érvényességének megfelelő időtartamra meghosszabbítható.
- A jogosult részére 5 éves időtartamra állítják ki az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt szakvélemény szerint a jogosult
állapota végleges. Az érvényességi idő leteltével az igazolvány érvényességét további 5 évvel újabb szakvélemény bemutatása nélkül meghosszabbíthatják.

Fontos tudni továbbá:

- Az igazolványt a jármû szélvédõje mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése
céljából látható legyen.
- Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.
- Az igazolványban foglaltak adattartalmát, érvényességét, jogszerű használatát a rendőrség és a közterület-felügyelő ellenőrizheti.
- A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet.
- Az igazolvány nem adható át az arra jogosulatlan személynek.
- A kedvezményeket az Unió országaiban is igénybe lehet venni.

Érvénytelen az igazolvány akkor, ha:
- a jogosult meghalt,
- érvényességi ideje lejárt,
- a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlan,
- meghamisították,
- az Okmányiroda az Igazolvány visszavonását a nyilvántartásba bejegyezte.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek részére korábban kiállított parkolási engedély 2004. július 1. napját követően még hat
hónapig érvényes.
Ezt követően a súlyos mozgáskorlátozott személyek a közlekedési kedvezményeket parkolási igazolvánnyal vehetik igénybe.

Bevezetése: 2004. július 1-től
http://www.eszcsm.hu/eszcsm/eszcsm.news.page?pid=DA_10397