Fogyatékossági támogatás 

 

 

Fogyatékossági vagy más néven rokkantsági támogatást Magyarországon élő, 18. életévét betöltött, súlyosan fogyatékos magyar állampolgár igényelhet. Illetve ide sorolható az a személy is, aki letelepedett, hontalan vagy bevándorolt.

A támogatást a kormányhivatalban vagy a kormányablaknál lehet igényelni.
Az igényléshez szükséges

a személyigazolvány + lakcímkártya, orvosi igazolás, amely tartalmazza a súlyosan fogyatékos állapotot, valamint az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kitöltése. Az összege attól függ, hogy az igénylő látási, hallási vagy mozgásszervi fogyatékos-e, jogosult hallássérült-e, esetleg halmozottan fogyatékos. Jogosult lehet még az autistáknak egyes csoportja, amelyet egy szakértői bizottság véleményez. A támogatást az állam nyújtja a fogyatékkal élő jövedelmétől függetlenül azért, hogy anyagilag hozzájáruljon a fogyatékkal élő hátrányainak, költségeinek mérsékléséhez. A fogyatékossági állapotot mindig egy orvosszakértői bizottság állapítja meg.
A tolókocsiba kényszerült személyek, a protézis beépítésére kényszerült betegek mindenképpen ide tartoznak, de több más betegség is ide sorolandó. A látási és hallási betegségben szenvedőknek is egy része ide tartozik, azaz fogyatékossági támogatásra jogosult lehet, de a pontos meghatározást törvény tartalmazza.

Súlyosan fogyatékosnak minősül, aki

1. látássérült, és fogyatékossága sem műtéttel, sem segédeszközzel nem korrigálható, vagy aliglátó, aki alig rendelkezik látásmaradvánnyal, ezért csak tapintó-halló életmódra képes, 2. annyira hallási fogyatékos, hogy a beszéd megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, ha halláscsökkenése a 25. életévének betöltése előtt keletkezett, vagy 3. halláskárosodása mellett a kiejtése is érthetetlen, 4. értelmi fogyatékos, és a fogyatékossága genetikai eredetű, valamint magzati eredetű vagy szülési trauma következménye, illetőleg a 14. évét megelőzően súlyos betegség miatt középsúlyos vagy súlyos mértékű, 5. autista, és az autonómia-teszt alapján súlyosan vagy középsúlyosan fogyatékos, 6. mozgásszervi fogyatékos, akinek a helyváltoztatáshoz segédeszköz használatát írták elő, vagy betegsége segédeszközzel sem javítható eredményesen, 7. olyan kromoszóma-rendellenességgel született, hogy állapota tartós vagy végleges, illetve önálló életvitelre nem képes, állandó felügyeletet igényel.

Kinek nem jár?

Az a fogyatékos személy, aki vaksági járadékban részesül, magasabb összegű családi pótlékot kap, vagy utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, nem kaphat fogyatékossági támogatást. Az igénylés előtt át kell gondolni, hogy melyik lenne kedvezőbb az igénylőnek. A támogatások között lehet választani. Ha lemond a járadékokról, pótlékokról, mert a másik nagyobb segítséget jelent, akkor igényelheti a támogatást.
2017. január 1-től az alábbiak szerint került megállapításra a fogyatékossági támogatás:
 20.982 Ft a támogatás akkor, ha a fogyatékkal élő hallási fogyatékos – önkiszolgálási képesség megléte vagy hiánya nem befolyásolja -, illetve akkor, ha nem hallási, hanem más eredetű a fogyatékosság, de rendelkezik önkiszolgálási képességgel,


 25.825 Ft a fogyatékossági támogatás, ha nem hallási fogyatékos az illető, és hiányzik az önkiszolgálási képessége, azaz állandó felügyeletre szorul vagy halmozottan fogyatékos.
Összege
A fogyatékossági támogatás összege évente változik. A nyugdíjjal megegyező mértékben kerül emelésre. Sajnos azonban így is nagyon alacsonyak az összegek, mivel a mindenkori nyugdíjminimum az alapja a támogatás kiszámításának.
Az igénylést a helyileg illetékes kormányhivatalban, illetve kormányablaknál lehet benyújtani. Az igényléshez mellékelni kell a háziorvosi beutalót – amennyiben szociális intézmény lakója az igénylő, akkor az intézmény orvosának beutalóját, illetve a fogyatékosságot igazoló dokumentumokat eredetiben vagy másolatban. Ha a benyújtásra személyesen kerül sor, akkor a személyazonosító okmányokat, vagy más hatósági igazolványt kell bemutatni, ha postai úton történik az igénylés, akkor ezek másolatát kell a kérelemhez mellékelni. Az igénylés elmaradhatatlan részét képezi még a TAJ kártya.