„Nekünk nem egy óvón fölénk boruló ernyőre,
hanem olyan világra van szükségünk, amelyben képesek vagyunk élni.”
/Uwe Frehse/

A Mezőkövesdi Mozgássérültek Egyesületének mezőcsáti kirendeltsége azzal a céllal alakult, hogy összefogja és támogassa az élethelyzetükben rászoruló sorstársakat. Képviselje őket, lelki segítséget adjon a kilátástalan helyzetben lévőknek. Ennek megvalósításához kellett egy jól felkészült sorstársakból álló szakmai csapat, akik a fogyatékkal élő, sérülteknek ad napi szinten segítséget, önzetlen odaadó munkával.

A mezőcsáti csoport 2000-ben kezdte meg működését önkéntes munkában.  Az évek során feladataink egyre bővültek, így 2006 őszén nyitottuk meg irodánkat:

Mezőcsát, Bajcsy-Zsilinszky út 15. szám alatt,
ahol ügyfélfogadást,
hétfőtől –péntekig 8°°-11°° óráig tartunk.

Tel.: 49/950-899

Az elnökség hozzáértő felkészült munkatársakat nevezett ki, akik felelősek a csoportok és partnereik közötti információáramlásért, az elnökség által kidolgozott programok szervezésért. A foglalkozási rehabilitáció az egészségkárosodott emberek részére az esélyegyenlőség biztosítása a munkavállalásban, valamint a rehabilitáltak integrációjának megteremtése, és a tartósan akadályozott emberek munkaerő-piaci integrációját elősegítő feltételek megteremtése, hogy az érintettek alkalmassá váljanak a minél teljesebb értékű foglalkoztatásra, érdekeltek legyenek a munkavállalásban.

Az elmúlt évek alatt intézményekkel, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal szoros együttműködést valósítottunk meg, mindezek mellett a közösségünkhöz tartozó településeken működő egyéb szervezetekkel is folyamatos kapcsolatot tartunk.
Tagja vagyunk a Dél-borsodi LEADER Egyesületnek, ahol kezdetben a Tervezést Koordináló Csoport munkájában is aktívan részt vettünk.

Az akadálymentesítési szakértő csoportunk a mozgásukban korlátozott sorstársaink lakásainak átalakításában akadálymentesítésében adnak szakszerű tanácsokat. Hatóságok, önkormányzatok akadálymentesítési pályázatának elkészítésében szintén, együttműködő partnerként igyekeztünk tevékenyen részt venni.

Nagy sikerrel működik az „Esélyóra” projektünk, amely során mezőkövesdi kistérségben élő több száz általános és középiskolai diák szerezhet ismereteket a fogyatékossággal élő emberek hétköznapjairól, a teljes értékű élet érdekében tett erőfeszítésünkről. Az „Esélyórák” speciálisan megtervezett tolerancia-építő foglalkozások keretein belül zajlanak. A program célja a szemléletformálás, az integráció elősegítése, sérült sorstársaink speciális élethelyzetének megismertetése és elfogadtatása, hogy olyan generáció nőjön fel, amelynek tagjai másképp tekintenek a fogyatékos emberekre és ez a későbbiekben pozitív személyiség változáshoz vezessen, amely így toleránsabbá tegye a felnövő nemzedéket.

A minisztériummal kötött önkéntesek foglalkoztatására szolgáló regisztrációnkat kiterjesztettük a 18. életévét be nem töltött önkéntesek foglalkoztatására is, melynek köszönhetően olyan önkéntesek kerülnek bevonásra, akik a szakmai munkákban segítséget nyújtanak.

2014-től az érettségi vizsga megkezdésének feltétele, hogy a tanuló 60 óra önként választott, igazolt társadalmi tevékenységet végezzen melynek célja a tanulók közösségi szocializációja, nevelése.

Második alkalommal rendeztünk meg a mezőkövesdi művelődési házban "Az idősek napját". Színvonalas szép délutánt adtunk az ide látogató „szép korúaknak”. Művészeti és kultúrális programjaink célja egy új világ – a mozgássérült emberek világa – megismerése. A műsorban elhangzó versek, énekek, jeltolmács által előadott dalok és táncok élményvilága közelebb visz a jobb megismeréshez, az emberi értékek felismeréséhez. Fontos célunk láttatni, hogy a fogyatékos emberek is tudnak és képesek művészi módon alkotni, álmodni.

Már két alkalommal is sikeresen megrendezésre került székházunkban a gyermekek „Szünidő búcsúztató” programja, ahol egy egész napos program keretében kézműves foglalkozások, játékok várták a gyermekeket és családtagjaikat.

A MEOSZ 2014-ben „Para Szupersztár” címmel tehetségkutató versenyt indított a fogyatékossággal élő embereknek, előadó-művészet és alkotóművészet kategóriában, melyen több mezőcsáti sorstársunk is indult, hogy tudását, művészeti alkotását bemutassa. A mezőcsáti iroda által indított résztvevők egyike megnyerte az első díjat iparművészeti kategóriában. Rendezvényünk során az ép és fogyatékos gyermekek, felnőttek, családtagok és résztvevők közös élményként élhetik meg e rendezvényeket. A programunk legnagyobb jelentősége az, hogy megtanítja, hogy csak egy világ van. Nincs külön világ az épek számára, és más világ a sérültek számára. Bár a sérültek különbözőek, mégis elsősorban emberek. A mérce az, hogy valaki mennyire hajlandó emberszámba venni a sérültet, és mennyire engedi be abba a világba, ahol valamennyien élünk.

Mezőcsáti irodánk több éves működése és programjaink megszervezése is bizonyítja, hogy egyesületünk tiszteletben tartja az emberi értékeket, emberi méltóságot, egyediséget.

Valljuk azt, hogy a hiány sokszor nem zuhanást hoz, hanem emelkedést, csak hinni kell benne. Hinni kell abban, hogy egymást segítve, bátorítva együtt jobban boldogulunk.

Kürthy Mihályné
Verebély Lászlóné
Kürthy Mihályné
Kürthy Mihály