MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETÉNEK
BEMUTATÁSA

 

 

Bukta László
elnök

 

 

 

 

A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 1995-ben alakult és 1998 óta végzi közhasznú tevékenységét. Egyesületünk 4 kistérségben (Mezőkövesd, Mezőcsát,
Tiszaújváros és Emőd), 39 településen szolgáltat. Feladatainkat székhelyünkön és mezőcsáti telephelyünkön kívül 41 helyi csoport, számos összekötő és önkéntes
segítségével végezzük, melynek köszönhetően taglétszámunk mára meghaladja az 5200 főt.  Körülbelül ötvenen segítik önkéntesként egyesületünk munkáját.
Többségében Ők az egyesület működési területét érintő településeken lévő csoportok vezetői. Az önkéntes csoportvezetők feladata, hogy értesítsék a sorstársakat

1995-ben 35 fővel alakult a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete, azzal a céllal jött létre, hogy egyesületünk a MEOSZ tagszervezete. Segítséget nyújtunk általuk a fogyatékkal élő felnőtt és fiatalkorú lakosság problémái megoldásában. Egyesületünk 4 kistérségben (Mezőkövesd, Mezőcsát, Tiszaújváros és Emőd), 39 településen szolgáltat. Feladatainkat székhelyünkön és a mezőcsáti telephelyünkön foglalkoztatottakon kívül több mint
32 fő önkéntes segítségével végezzük, melynek köszönhetően taglétszámunk mára meghaladja az 5000 főt. Az önkéntes csoportvezetők munkája nagy jelentőséggel bír, mivel a kisebb településeken élők is értesülnek az éppen aktuális változásokról.

1998 óta végzünk közhasznú tevékenységet 22 fővel Egyesületünk Székházában illetve mezőcsáti telephelyünkön. A bennünket felkereső tagtársaink információhoz juthatnak az őket érintő életvitelükhöz elengedhetetlen fontos kérdésekben, mint például: munkahely, rehabilitáció, egyéb
nyomtatványok beszerzése, gépjárműszerzés, üdülés (Erzsébet program), klubfoglalkozás, torna, pályázatok benyújtása.

2000–ben alakult az ifjúsági csoport, ami azzal a céllal jött létre, hogy a mozgássérült fiatalok egy közösségbe tartozzanak. Kezdeti nehézségek után a megszeppent gyerekek, akik-mára már felnőtt ifjakká váltak-mai napig örömmel vesznek részt a nekik szervezett programokon, mint például Mikulás, gyereknap.

2005-ben megalakult a Reuma klub, a reuma betegségben szenvedők közössége alkotja a szép számú tagságot. A klub-formává alakult csoport, a mozgásszervi megbetegedések gyógyítás elősegítésére csoportos tornafoglalkozásokat illetve előadásokat szerveznek, az egészség védelme érdekében az Egyesület nagy termébe.

2006-tól a „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálatunk személyi segítés és szállítási tevékenységet végez mezőkövesdi kistérség 12 településére kiterjedve ISO 9001:2008 minősítéssel. A szállítás és a személyi segítés mellett nagy hangsúlyt fektetünk információs szolgáltatásunkra is, melynek keretében a szolgáltatással kapcsolatba kerülő egyéneket, csoportokat, illetve szervezeteket tájékoztatjuk a problémájuk megoldásához igénybe vehető, őket megillető támogatásokról, szolgáltatások létéről, tartalmáról, hozzájutásuk módjáról, feltételeiről. Közösségteremtés céljából több csoportunk is működik a mozgássérült és más fogyatékossággal élő emberek számára.

2007 óta működik negyedévi rendszerességgel, 20 állandó fővel a sclerosis multiplex klub. Összejövetelük alkalmával számos változatos programmal teszik színessé az együtt töltött időt. Egészség megőrző előadást hallgatnak, neves előadóktól, kulturális eseményeken vesz részt a csoport. 2011-ben Egyesületünk SM klubja együttműködési megállapodás keretében elvállalta az országos rendezvény megszervezését és lebonyolítását, ami 2015-ben ismét Matyóföldön kap helyet az összejövetel.

2009.április óta folyamatosan működik a MEOSZ által elnyert TÁMOP 2.5.1 projektnek köszönhetően létrehozott interaktív információs oldal. Feladatunk, hogy a településünkön és a környékünkön lévő aktualitásokat, rendezvényeket, pályázatokat, különféle információkat, híreket, akadálymentesen elérhető pontokat heti rendszerességgel, közzétenni és frissíteni.

2011.márciusban Egyesületünk lehetőséget kapott és megkezdte a sorstársi tanácsadói tevékenységét. A tanácsadói szolgáltatás a MEOSZ által képesítést szerzett kollégák végzik. Országos rendszer keretében működő interneten keresztül történő személyes szolgáltatás által vehetnek igénybe az érdeklődők.
Az egyesület kapcsolatai, közös megjelenése, programjai és közösen végzett tevékenységei más szervezetekkel igen magas szintűek. Több országos, megyei (Szikra Alapítvány, Human Integra  Alapítvány, ÖMÉFA) és helyi civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, munkáltatókkal a megállapodásokban megfogalmazottak alapján működünk együtt, valamint tagjai vagyunk több országos, regionális hálózatnak, kistérségi társulásnak is (MEOSZ, Magyar SM Társaság, Országos Reumaklub Egyesület, Fogyatékkal Élők Regionális Szövetsége, Dél-borsodi LEADER Egyesület, Mezőkövesdi Civil Szövetség stb.).
Több éve veszünk részt a Mezőkövesdi Civil Szövetség által szervezett Civilek hete rendezvénysorozaton, melyen a városban működő társadalmi szervezetek összefogásával történik. A résztvevő felvonulók különféle transzparensekkel, egységes formaruhába öltözve, programokkal hívja fel a figyelmet működésük fontosságára és az adó 1%-nak felajánlására.

2014.évben nagy feladatba kezdett Egyesületünk. Az ESÉLYÓRÁK szervezése, lebonyolítása, ami abból áll, hogy intézményeket keresünk fel, megismertetve az érdeklődő hallgatósággal a fogyatékkal élők mindennapjait. Több általános iskolát kerestünk fel, helyben és a környező településeken, ahonnan pozitív visszajelzést kaptunk. Megerősített bennünket abban, hogy szükség van a munkánkra és folytatni kell ezt a nemes feladatot a következő években is.a változásokról, programokat szervezzenek a csoport tagjainak, illetve, hogy összegyűjtsék a tagdíjakat. Az egyesület működése során 39 településsel, köztük négy
várossal is tart szoros kapcsolatot: Mezőkövesd, Tiszaújváros, Emőd és Mezőcsát.
Az egyesület fő célja a fogyatékos, elsősorban mozgásfogyatékos emberek egyéni és társadalmi helyzetének segítése. E cél elérése érdekében igen kiterjedt egyéni
és közösségi érdekképviseleti tevékenységet folytatunk, valamint speciális segítségnyújtási, szolgáltatási tevékenységet végzünk a fogyatékos személyek szociális
alapellátásában, az információhoz való hozzáférés, a fejlett infrastruktúra használatában és foglalkoztatási rehabilitációs kérdésekben. Ezen tevékenységek
eredményeképp hoztuk létre a Támogató Szolgálatot.
Egyesületünk a megalakulása óta szoros kapcsolatot ápolt tagságával, így lehetőségünk volt felmérni azokat az igényeket, szükségleteket, amelyek kielégítetlensége
a térségben élő egészségkárosodott és fogyatékossággal élő lakosoknak és családjaiknak valós problémákat és nehéz élethelyzetet okozott. Az elmúlt években
sikerült a szolgáltatásainkat úgy kialakítani, hogy a problémákra és nehézségekre, olyan megoldási alternatívákat biztosítsunk, amely a célcsoportunk szükségleteinek
leginkább megfelel. Ma elérhető szolgáltatásainkat azok a valós igények hívták életre, amellyel munkánk során szembesültünk.
Az elmúlt években kiegyensúlyozott és hatékony együttműködés alakult ki a szervezetünk és a kistérségek önkormányzatai között, úgy gondoljuk, hogy a települések
lakosságának az életminőségét javító szolgáltatásainkkal számos ponton kapcsolódunk az önkormányzatok által ellátandó feladatokhoz is.
Egyik legalapvetőbb feladatunk volt a rászorultak naprakész, hiteles informálása az őket érintő kérdésekről, jogszabályokról, támogatási formákról. Közösségi
érdekérvényesítési tevékenységünk keretén belül a legkülönfélébb fórumokon képviseltük a fogyatékosok érdekeit az esélyegyenlőség szellemében az európai
normáknak megfelelően.
Egyesületünk által végzett Lakás Akadálymentesítési Támogatás teljes körű ügyintézését 2011. május hónaptól az OTP BANK végzi. Munkájukat megkönnyítve a
hozzánk érkezőket teljes körű információval látjuk el továbbra is az igényléssel kapcsolatban.

Súlyosan mozgáskorlátozott sorstársainknak a személygépkocsi járműszerzési támogatás odaítélésénél, annak döntés előkészítésénél aktívan tevékenykedtünk.
A Borsod Abaúj ZÍemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és gyámhivatalánál az elosztó bizottság munkájában történő sorstársi jelenlét, számukra a
tárgyszerű javaslataink előkészítése alapján mintegy 26 fő mozgássérült részesült gépjárműszerzési támogatásban. Ezen jellegű tevékenységünkre is jellemző a
tájékoztató, tanácsadói szolgáltatás, valamint a személyes környezettanulmányok elkészítése.

A „Telefonnal a Rászorultakért” Alapítvány kuratóriuma közreműködésünkkel 48 fogyatékos sorstársunk részére nyújtott támogatást. Ezen kívül számos esetben
elősegítettük a fogyatékossági támogatás, üdülési támogatás, méltányossági nyugdíjemelés, közlekedési támogatás kedvező elbírálását nyomtatványok kitöltésével.

Egyesületünk különböző típusú mozgásszervi betegségben szenvedőnek, valamint egészségüket megőrző, helyrehozó, javítani vágyó személy részére biztosít
folyamatos klubfoglalkozásokat. Ifjúsági csoportunk fogyatékos gyermekek részére megszervezte a gyermek- és mikulásnapot; Reuma szekciónk havonta egy
alkalommal klubnapot tartott a tagságot érdeklő szakmai, kulturális, és szabadidős programok céljából, továbbá csoportos gyógytorna és jóga gyakorlatokat
nyújtott heti rendszerességgel; Heyne Medine csoportunk, valamint Sclerosis Multiplex csoportunk havi rendszerességgel tartott összejöveteleket.

A MEOSZ által elnyert TÁMOP 2.5.1 projektnek köszönhetően létrehozott interaktív információs oldalt 2009 áprilisa óta folyamatosan működtetjük. Egyesületünk
a tartalmat heti rendszerességgel frissíti, helyi eléréssel feltöltjük a településünkön lévő aktualitásokat, híreket, rendezvényeket, pályázatokat, apróhirdetéseket és a
településünkön lévő akadálymentes helyeket.

2011 júniusában került megrendezésre Mezőkövesden a „23. Országos Sclerosis Multiplex Nap és a 3. SM világnap” a Magyar SM Társaság szervezésében az
NCA támogatásával. A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének SM klubja együttműködési megállapodás keretében részt vállalt az országos rendezvény
megszervezésében és lebonyolításában. A rendezvényre meghívást kaptak nem csak hazai, hanem a környező országok (Ausztria, Szlovákia, Ukrajna) sclerosis
multiplex betegségben szenvedő sorstársai is, így a látogatók száma meghaladta a 350 főt.

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza második alkalommal adományozott kerekes székeket és egyéb eszközöket hazai mozgáskorlátozott
embereknek. A 500 mechanikus kerekesszéket, valamint az 1100 mankót, támbotot, járókeretet a MEOSZ által kiírt pályázaton nyerhették el a rászoruló emberek.
A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 24 db  pályázat elkészítésével és az eszközök eljuttatásával járult hozzá a nemes adományozáshoz.

2006. januártól működik az egyesületünk által fenntartott, az NRSZH által támogatott „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat, mely folyamatos fejlődésnek
köszönhetően 2011 évben 53 fő ellátottal teljesített 6463,633 feladategységet, melyből 2134,833 egység személyi segítés, illetve 4328,8 egység szállítás volt.
A minőségbiztosítás megtartása érdekében szolgáltatásunkat folyamatosan az ISO előírásaiban foglaltaknak megfelelően nyújtjuk annak érdekében, hogy minőségi
szolgáltatást biztosítsunk a szolgáltatást idénybevevőknek. 2011. szeptemberében sikeres pályázatot nyújtottunk be az NRSZH-hoz, az elkövetkező 3 év további
működése céljából, így biztosított lett a 2012, 13 és 14 évi szolgáltatásunk.
Az Egyesületünk fontosnak tartja dolgozóink, aktivistáink szakmai továbbképzését, fő tevékenységünk és céljaink magas színvonalú ellátása érdekében. Ennek
megfelelően folyamatosan figyelemmel kísértük és megpályáztuk az elérhető szakmai munka fejlesztése szempontjából releváns képzési lehetőségeket. 2011
márciusában zárult a Humán Integra Alapítvány szervezésében, az NCA támogatásával indult „CIVIL-izáció” elnevezésű képzés, ahol egyesületünk 6 résztvevője
civil jogi és pénzügyi ismeretek, elektronikus ügyintézés,   adományszervezés és forrásteremtés, valamint önkéntesség témakörökben bővíthették ismereteiket.
Kötelező kreditpont szerző képzésen vett részt Támogató Szolgálatunknál foglalkoztatott 3 munkavállalónk.
Egyesületünk 2011 márciusában kezdte meg sorstársi tanácsadó tevékenységét, melyet a MEOSZ által szervezett és 2010-ben megvalósított sorstársi tanácsadó
képzés keretében végzett tanácsadónk végez. Tanácsadó szolgáltatásunk egy országos rendszer keretében működik, melyet internetes szolgáltatás, személyes